Toni Tuomanen Realistinen optimisti: tulevaisuutta kirjoitetaan tänään.

Kaikki blogit puheenaiheesta Maakuntauudistus

Hallitus suunnittelee massiivista työvoimapalveluiden ulkoistamista

Soten varjossa hallitus suunnittelee Pohjoismaissa ennennäkemätöntä työvoimapalveluiden ulkoistamista, johon on haettu oppia Australiasta ja Iso-Britanniasta. Juuri missään Euroopassa eikä varsinkaan Pohjoismaissa olla tehty näin suurta työvoimapalveluiden yksityistämistä kuin nyt ollaan suunnittelemassa vähällä julkisuudella.

Kunnat ja kaupungit - herätkää!

 

Sote- ja maakuntauudistukset on tarkoitus saattaa maaliin v. 2020 alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyiset sairaanhoitopiirit ja maakuntien liitot lakkaavat. Mitä tämä mahtaa tarkoittaa kunnille jotka ovat aikaisemmin omistaneet sairaanhoitopiirit ja maakuntien liitot ovat olleet niiden edunvalvojia?

Kysymys on perustavaa laatua oleva. Uudistuksissa kunnat menettävät soten osalta päätösvaltansa sote-palveluihin (mm. sairaanhoitopiirit) ja maakuntaliittojen toiminnan lakatessa kuntien etuja ei aja enää kukaan ja mikään instituutio!

Sote vie rahat ja yksityisyyden

Olen huolissani hallituksen pyrkimyksistä heikentää kansalaisten tietosuojaa samaan aikaan, kun EU:ssa on tulossa voimaan 25.5.2018 uusi tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation).

Lapset ja nuoret sote-maku-landiassa

Maakunta- ja sote-uudistusta on tarkasteltu pitkälti terveydenhuollon näkökulmasta. Toki se sektori valtaosassa kustannusten suhteen onkin, ja esimerkiksi ikäihmisten kohdalla sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon yhteensovittaminen on keskeistä. Lapsille ja nuorille on kuitenkin ratkaisevaa, saadaanko sivistyspalveluiden ja soten yhteistyö toimivaksi.

Valtuustotunnelmia: Lausunto maakunta- ja soteuudistuksesta

Tässä ote puheestani #helvaltuusto 4.4.2018.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Osana kaupunkistrategiaa, maailman toimivinta kaupunkia, olemme luvanneet yhteisöllisempää ja osallistuvampaa Helsinkiä.Tätä toteuttaen, olen tehnyt pienimuotoista kenttätutkimusta ja vapaamuotoisesti haastatellut Helsinkiläisiä asukkaitamme liittyen sote- ja maakuntauudistukseen. 

 

Jokaista keskustelua yhdistää samat asiat. 

 

Esitys: Maakunnan rahoituksen ja kustannusten käytännön käsittely

Tämä kirjoitus on toinen osa esityksestä maakuntalain valmistelussa huomioitavaksi tarkoitetusta aloitteesta.

Kirjoituksessa käsitellään esityksen kohdat VI - VIII.

Maakunnan rahoituksen ja kustannusten käytännön käsittely

VI. Kantokyvyn mukaisen vastuuosuuden laskenta
VII. Budjettiylijäämän ja alijäämän seuranta ja käsittely sekä maakunnan sopimusvaltuudet
VIII. Maakunnan käytössä olevien kiinteistöjen hallinta ja kustannusten jako

Esitys: Maakunnan toiminnan periaatteet

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa esityksestä maakuntalain valmistelussa huomioitavaksi tarkoitetusta aloitteesta.

Kirjoituksessa käsitellään esityksen kohdat I - V.

Maakunnan toiminnan periaatteet

I. Maakunta
II. Maakunnan tehtävä
III. Maakunnan rahoitus  
IV. Valtion lainsäädännöllinen ja rahoituksellinen rooli
V. Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen toiminta

Aloitteesta maakuntalain laadinnassa huomioitavaksi

Olen jonkin aikaa pohdiskellut tapaa, millä meneillään olevien maakuntaan sen rahoitukseen ja soteen liittyvien lainsäädäntähankkeiden yleisessä tiedossa olevat ongelmakohdat saataisiin ratkaistua.

Tarkoituksenani on esitellä kokonaisuus, josta olen aikonut laatia kansalaisaloitteen maakuntalain laadinnassa huomioitavaksi.

Tämän esittelyn ajatuksena on tarjota uuden suomen lukijoille mahdollisuutta kommentoida aloitteen sisältöä ennen sen lähettämistä varsinaseen käsittelyyn ja kannattajakeräyksen aloittamista.

Helsingin kaupunginvaltuusto 4.4.2018

Helsingin kaupunginvaltuusto on ollut tänään harvinaisen yksimielinen siitä, että sote ja maakuntauudistus tulisi jättää tekemättä. Alla valtuustossa pitämäni puhe.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaupunkilaiset,

Janne. Oletko juuri tätä mieltä?

Suurten kaupunkien edustajat sekä asiantuntijat kokoontuivat keskiviikkona Helsinkiin puhumaan kaupungistumisen eri ilmiöistä. 

– Kaupungistuminen on jo sanana poliittista miinakenttää. Kaikki keskustelu kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämisestä saa heti vastareaktion aikaan. Kysytään "Onko se joltain muulta pois?", toteaa MDI:n asiantuntija Timo Aro. (MTV3). 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä