Toni Tuomanen Realistinen optimisti: tulevaisuutta kirjoitetaan tänään.

Lähihoitamaan

  • Lähihoitamaan

Lupaan lähihoitajana tehdä työtäni ihmisyyttä kunnioittaen ja salassapitovelvollisuuteni muistaen.
Lupaan toimia hyvän elämän edistämiseksi sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Lupaan tukea ihmisen kasvua ja kehitystä, edesauttaa toimintakyvyn ylläpitämistä, ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää terveyttä, hoitaa sairaita, lievittää inhimillistä kärsimystä, ja saattaa hyvään kuolemaan.
Lupaan vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan sekä työyhteisöni ja oman ammattini kehittämiseen.

Näin kuuluu lähihoitajan lupaus, joka tunnetaan myös lähihoitajan valana, ja jonka tähän ammattiin valmistuvat lausuvat ääneen valmistumisjuhlassaan.

Lähihoitajan ammatti ja koulutus eivät ole viime vuosina olleet julkisuudessa kovinkaan hyvässä valossa. Media on kertonut huolestuttavia tietoja hoitotyöhön soveltumattomien ihmisten lisääntyvästä määrästä alalla,  vaarantuneesta potilasturvallisuudesta sekä päihdeongelmaisista hoitajista, jotka varastelevat lääkkeitä työpaikoiltaan.
 Kotihoitoa kritisoidaan ja moititaan vanhusten laiminlyönneistä, ja erityisesti juuri kotihoito toimii hyvin lähihoitajavetoisesti, ja nykyisin myös pitkälle keikkatyöläisten varassa.

Valvira ja ammattiliitto Super ovat myös huomauttaneet, ettei lähihoitajan koulutusta saisi käyttää kuntouttamiskeinona esim. päihde- tai mielenterveyskuntoutujille.

Lähihoitajan tutkinto on pidemmältä nimeltään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Se perustettiin 1990-luvulla, jolloin sen alle yhdistyi useita vanhempia ammattinimikkeitä, kuten perushoitaja, apuhoitaja, mielisairaanhoitaja ja muutama muu.
 Työkenttä on siis laaja. Lähihoitaja saattaa työskennellä vanhustenhoidossa, hoivapalveluissa, päiväkodissa, sairaalassa, päihdehuollossa tai mielenterveystyössä.  On selvää että työ on sekä ihmisläheistä että vastuullista. Lähihoitajan on kyettävä kestämään stressiä ja painetta työssään, ja tekemään paineen allakin työnsä hyvin.  Lähihoitaja saattaa myös toteuttaa potilaan tai asiakkaan lääkehoitoa,  eli tehtävää jossa ei ole erehdyksille sijaa, niin inhimillistä kuin erehtyminen onkin.
 Kaiken tämän lisäksi on omattava vuorovaikutustaitoa, ihmisen kohtaamisen taitoa ja empatiaa.


Olen itse yhdeltä ammatiltani lähihoitaja. Myöhemmin jatkoin opintoja amk:hon, ja sosionomiksi. Nyt olen potilasturvallisuuden lisäksi huolissani lähihoitajan ammatin arvostuksesta ja sen kunniasta.  Lähihoitajan ammatin tulisi olla edelleen sellainen, että siinä toimiva ihminen voi tuntea ammattiylpeyttä joka myös kannustaa tekemään työn mahdollisimman hyvin.   Missään nimessä en sano, etteikö ammattiin saisi hakeutua ihmisiä joilla on oma kokemus vaikkapa päihderiippuvuudesta tai mielenterveyden ongelmista.  Päinvastoin;  omakokemuksellisuus voi olla suuri voimavara ja tärkeä tekijä omassa työssä ja ammattitaidossa.  Erityisesti päihdetyöhön hakeutuu runsaasti ihmisiä, joita päihdeongelmat ovat koskettaneet henkilökohtaisesti.  Näin pitääkin olla.
 Mutta samalla on oltava tarkka siitä, että ihminen on toipumisessaan jo tarpeeksi pitkällä, niin että hän on valmis vastuulliseen työhön ja auttamaan muita ammatissaan.  Ammatillisuus tarkoittaa myös sitä, että näköala avartuu näkemään asiakkaan tai potilaan tilanteen ja näkökulman, eikä ammattilainen ole työssään terapioiimassa itseään.


27.1.2017 Yle uutisoi otsikolla:  Alalle soveltumattomat halutaan ulos lähihoitajakoulutuksesta – ”Otetaan vain kaikki sisään, kyllä Valvira siivoaa jäljet”.  Uutinen löytyy osoitteesta http://yle.fi/uutiset/3-9412759

Tilanne on hälyttävä, jos ammattioppilaitokset alkavat noudattaa linjaa, jossa kouluun vain haalitaan mahdollisimman paljon oppilaita,  ja soveltuvuuden tutkinta ja opetuksen laatu jäävät toissijaiseksi.
 Espoossa meillä on perinteisesti ollut laadukas ammattikoulutus myös hoitoalalle. Entinen ETSO eli Espoon Terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, ja nykyiset Omnian Ammattiopisto ja Aikuisopisto ovat suuria, ja hyvämaineisia oppilaitoksia.

Kun itse hakeuduin Omnian Aikuisopistoon lähihoitajakoulutukseen viime vuosikymmenellä, käytössä oli vielä kaksipäiväinen soveltuvuuden arviointi-tilaisuus.  Siihen ei sisältynyt varsinaista pääsykoetta, vaan ryhmäkeskusteluja, tehtäviä ja opettajien haastattelu.  En muista tarkkaan hakijoiden lukumäärää, mutta meitä oli useita kymmeniä,  joista opinnot aloitti lopulta noin 20 aikuisopiskelijan ryhmä.
Nykyisin kynnystä opintoihin on tiettävästi laskettu huimasti, eikä kynnys minun aikananikaan ollut kovin korkea.

Aikuisopintojen mahdollisuus on minulle tärkeä teema. Ihmisellä tulee olla mahdollisuus kouluttautua uuteen ammattiin myös aikuisena ja vaikkapa keski-ikäisenä.  Hoitoala vetää, koska työnäkymät ovat hyvät ja alalle tarvitaan työvoimaa.
 Samalla emme kuitenkaan saa tinkiä opetuksen laadusta, tai siitä että oppilasvalinnoissa noudatetaan soveltuvuuskriteerejä.

Paljon vastuuta jää työssä oppimisen varaan. Lähihoitajan tutkinto on näyttötutkinto, joka toteutetaan käytännön työssä oikeiden asiakkaiden tai potilaiden parissa.  Näyttötilaisuuksia edeltää yleensä 4 - 7 viikon harjoittelujakso kyseisessä työympäristössä, erikseen valitun työntekijän toimiessa ohjaajana.

Paljon vastuuta jää työelämän ammattilaisille, jotka ohjaavat opiskelijoiden harjoitteluja ja arvioivat näyttöjä.  Meidän on joskus oltava tarpeeksi vaativia, ettemme päästä läpi opiskelijoita jotka eivät selvästikään vielä suoriutuisi täysipainoisesti ammatissa.
 Tämä ei ole helppoa.  Harvalla harjoittelun ohjaajalla tai näytön arvioijalla on sydäntä reputtaa innokas opiskelija,  jonka silmät alkavat kostua ja alahuuli väpättää jos näytön loppuarvioinnissa tarjotaan "hylsyä" ja haastetaan opiskelemaan lisää tai reflektoimaan uudelleen omia valmiuksia alalle.  
 Kuitenkin: jos päästämme vastuulliseen ammattiin täysin sille soveltumattoman tai epäkypsän ihmisen, teemme karhunpalveluksen sekä hänelle itselleen, hänen asiakkailleen, sekä koko ammattiryhmälle.

Minulla itselläni on ilo ja kunnia toimia parin viikon kuluttua erään lähihoitaja-opiskelijan näytön arvioijana. Onneksi hän vaikuttaa alalle hyvin soveltuvalta, ja ammatillisia valmiuksia omaavalta. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat